Z dniem 31 grudnia 2008 r. nastąpiła likwidacja
Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku.

Od 1 stycznia 2009 r. zadania Centrum realizowane są
w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej informacji na stronie internetowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku